Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Myśliborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-11-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-09-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

– brak opisów zdjęć

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor instytucji
 • E-mail: biblioteka.myslibor@wp.pl
 • Telefon: 957472545

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu
 • Adres: ul. Armii Polskiej 16
  74-300 Myślibórz
 • E-mail: biblioteka.myslibor@wp.pl
 • Telefon: 957472545

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka główna: ul. Armii Polskiej 16, 74-300 Myślibórz

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne dostępne jest zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych. Na parterze znajduje się czytelnia , do której przechodzi się z sali konferencyjnej po kilku schodach wyposażonych w poręcze.

Dostępność korytarzy i schodów

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody wyposażone w poręcze. Przy schodach na parterze umieszczony jest dzwonek, którym można przywołać pracownika z wypożyczalni dla dorosłych na I piętrze.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych –  barierki przy toalecie, kran dostosowany do osób niepełnosprawnych

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia w Golenicach: Golenice 45,

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek posiada pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.

Dostępność korytarzy i schodów

Pomieszczenie biblioteczne znajduje się na parterze, gdzie jest swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku znajduję się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych –  barierki przy toalecie, kran dostosowany do osób niepełnosprawnych

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia w Ławach: Ławy 13A

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Przed wejściem do budynku znajdują się schody oraz poręcz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Pomieszczenie biblioteczne znajduje się na wyższym parterze. Nie ma swobodnego dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo (np. na wózkach inwalidzkich).

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku znajduję się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych –  barierki przy toalecie, kran dostosowany do osób niepełnosprawnych

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia w Sitnie: Sitno, ul. Sportowa 20

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Przed wejściem do budynku znajdują się schody oraz poręcz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Pomieszczenie biblioteczne znajduje się na wyższym parterze. Nie ma swobodnego dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo (np. na wózkach inwalidzkich).

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

Godziny otwarcia

Pon. 9.00 - 17.00

Wtor. 9.00 - 17.00

Środ. 9.00 - 17.00

Czwar. 9.00 -17.00

Piąt. 9.00 - 17.00

W miesiącu wrześniu

pracujemy w soboty

02.09.23 r. oraz 30.09.23 r.

w godz. 9.00 - 13.00

 

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny